2
shared

กลับมาแล้ว! ฝุ่นPM2.5 ภาคเหนือวิกฤตหลายจว.

10 เมษายน 2562 02:30 59
กลับมาแล้ว! ฝุ่นPM2.5 ภาคเหนือวิกฤตหลายจว.

กลับมาแล้ว! ฝุ่นละออง PM2.5 ภาคเหนือวิกฤตหลายจังหวัด คุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

วันนี้ (12มี.ค.62) กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ และตรวจสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าระหว่างตรวจพบค่าระหว่าง 58 - 146 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่, ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 81 - 194 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง