2
shared

มท.1 สั่งรับมือภัยแล้ง มั่นใจคุมได้ถึงพ.ค.นี้

10 เมษายน 2562 02:30 40
มท.1 สั่งรับมือภัยแล้ง มั่นใจคุมได้ถึงพ.ค.นี้

มท.1 สั่งรับมือปัญหาภัยแล้ง มั่นใจจะควบคุมได้ถึงพ.ค.นี้ วอนเกษตกรปลูกพืชน้ำน้อย

 

วันนี้( 12 มี.ค.62) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า สภาพอากาศปีนี้จะส่งผลให้แล้งกว่าปีที่ผ่านมา จึงได้แจ้งเตือนไปใหนทุกพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำ ทั้งนอกและในเขตชลประทาน และการปล่อยน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคให้กับประชาชน พร้อมมีการเตรียมการในพื้นที่ ที่มีประวัติขาดแคลนน้ำ ด้วยการเตรียมรถสูบน้ำสนับสนุนแล้ว

 

ขณะที่น้ำด้านการเกษตรนั้น พล.อ.อนุพงษ์ ระบุว่า ได้แจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำแล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พยายามรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชที่น้ำน้อย ส่วนพื้นที่ที่ปลูกไว้แล้วจะมีการเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป แต่มั่นใจว่าปัญหาภัยแล้งปีนี้น่าจะควบคุมได้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อนที่จะมีฝนในช่วงเดือนพ.ค.ต่อไป

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง