2
shared

เลือกตั้ง 2562 : 1 เสียงสู่เลือกตั้ง 'นโยบายกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ'

10 เมษายน 2562 02:30 81
เลือกตั้ง 2562 : 1 เสียงสู่เลือกตั้ง 'นโยบายกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ'

หลังจากที่ประเทศไทยมีการคลายล็อคกฎหมายกัญชา โดยให้กัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ทำให้หลายพรรคการเมืองใช้โอกาสนี้หยิบเรื่องกัญชามาหาเสียงและวางเป็นนโยบายกัญชา

 

'1 เสียงสู่เลือกตั้ง' ในวันนี้ เป็นเรื่องของนโยบายกัญชา ที่พรรคการเมืองหลายพรรคหยิบยกมาหาเสียง ทั้งสนับสนุนให้เปิดกัญชาเสรี ให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ขณะที่ประชาชนอยากให้พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกมาเป็นรัฐบาลใหม่ เปิดกัญชาเสรี เพื่อสร้างรายได้ แต่บางส่วนยังเห็น อาจจะทำไม่ได้จริง เพราะกัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายกัญชาของแต่ละพรรคการเมืองหวังใช้เป็นฐานเสียง ให้กลุ่มบุคคลที่สนใจในด้านกัญชาโดยเฉพาะเข้าคูหาไปลงคะแนนให้ ซึ่งก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยที่พร้อมจะไปลงคะแนนหาก สามารถทำได้จริงอย่างที่หาเสียงไว้

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง