3
shared

Health Care 'ตัวอย่างนวัตกรรมสูงวัย ตอบโจทย์ความสะดวก'

10 เมษายน 2562 02:30 62
Health Care 'ตัวอย่างนวัตกรรมสูงวัย ตอบโจทย์ความสะดวก'

รายงานเจาะลึก อุตสาหกรรม Health Care จะพาคุณผู้ชมไปดูธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ เฮลท์ แคร์ ที่พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ใช้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

 

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนั้นขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างเบาะวีลแชร์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120 กิโลกรัม และมีความปลอดภัยสูง

 

ภาพการติดตั้งเบาะ วีลแชร์ระบบไฟฟ้า สำหรับผู้สูงอายุ และ ผู้พิการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เป็นนวัตกรรมฝืมือคนไทย ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อก่อนติดตั้งได้เฉพาะรถตู้ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถ ติดตั้งกับรถยนต์ที่มีขนาดเล็กลง และยังเป็นการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10

 

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น. อาร์ . ออโต้ซีทส์ กล่าวว่า ขณะนี้กฎหมายเรื่องการขนส่งการปรับแต่งเบาะรถยนต์ยังล้าสมัยไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจ

 

จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจในยุค 4.0 ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย นอกจากตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างลงตัวแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย

 

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง