4
shared

ครม.ไฟเขียววธ.ชง ‘โนรา’ เป็นมรดกวัฒนธรรม

10 เมษายน 2562 02:30 48
ครม.ไฟเขียววธ.ชง ‘โนรา’ เป็นมรดกวัฒนธรรม

ครม.ไฟเขียววธ.เสนอ ‘โนรา’ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก

วันนี้ (12มี.ค.62) พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ขึ้นทะเบียน "โนรา" เป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่สืบทอดในพื้นที่ภาคใต้ 5 สาย ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสงขลา เพื่อแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญ และเห็นคุณค่าต่อศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน

 

ส่วนการขึ้นทะเบียนการ "นวดไทย" นั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้ทันภายในปีนี้

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง