3
shared

ครม.เคาะงบ1.7พันลบ. ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม

10 เมษายน 2562 02:30 63
ครม.เคาะงบ1.7พันลบ. ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม

ครม.เห็นชอบงบประมาณ1.7พันลบ. ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม หลังเกิดปัญหาขาดแคลนพยาบาลต่อเนื่อง

 

วันนี้( 12 มี.ค.62) พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัตร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการขยายระยะเวลาเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาจัดการพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561-2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของประเทศไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง 

 

โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณ 1,759.48 ล้านบาท สำหรับโครงการระยะที่ 2 สำหรับการผลิตพยาบาลวิชาชีพในอัตราเหมาจ่าย จำนวน 440,000 บาท ต่อคนต่อหลักสูตร

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง