1
shared

คุมเข้มไข้เลือดออก สถานบริการต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย

10 เมษายน 2562 02:30 76
คุมเข้มไข้เลือดออก สถานบริการต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย

สธ.กำชับสถานบริการต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย พร้อมแนะมาตรการ 3-3-1 และ 3 เก็บ 3 โรคป้องกัน 'ไข้เลือดออก'

 

วันนี้ (12 มี.ค.62) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมทางไกล กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคทั่วประเทศ เพื่อกำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หากไม่มีมาตรการควบคุมโรคอาจระบาดคล้ายในปี 2556 ที่มีผู้ป่วยมากกว่า 150,000 ราย โดยปีนี้พบการระบาดขยายวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง เช่น จ.นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ 

 

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงได้ซักซ้อมทำความเข้าใจ ได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการโรคไข้เลือดออก ดังนี้ 

 

1. เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก หากอำเภอและจังหวัดเป็นพื้นที่ระบาด ให้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และให้รายงานต่อนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกสัปดาห์ 

2. เน้นย้ำให้สถานบริการปลอดลูกน้ำยุงลาย 

3. จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วย ให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา 

4. ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง เน้นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน และหญิงตั้งครรภ์ และสื่อสารแก่ร้านขายยา คลินิก ไม่ให้จ่ายยา NSAIDs 

ในผู้ป่วยที่สงสัยโรคไข้เลือดออก 

5. ขอให้จิตอาสาและหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค เน้นมาตรการ 3-3-1 คือ หากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ให้แจ้งหน่วยสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับรายงาน สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตร ของบ้านผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรคภายใน 1 วัน โดยให้ดำเนินการต่อเนื่อง 28 วัน  

 

“ขอให้ประชาชนร่วมมือกันจากการใส่ใจจุดเล็ก ๆ ภายในบ้าน ช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะก่อนถึงฤดูฝนนี้ และให้สถานบริการทุกแห่งต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และ เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย” นายแพทย์สุขุม กล่าว

 

ทั้งนี้ สถานการณ์ไข้เลือดออกในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 5 มี.ค. พบผู้ป่วย 9,044 คนเสียชีวิต จำนวน 7 ราย เฉพาะเดือนม.ค.ปี 2562 มีผู้ป่วย 5,555 คน ซึ่งสูงกว่า 4 เท่าตัวของปี 2561 ที่มีเพียง 1,279 คน พบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก มีปัจจัยเสี่ยงคือ โรคเรื้อรังประจำตัว ซื้อยากินเองและไปรักษาที่คลินิกหลายแห่ง นอกจากนี้การสำรวจลูกน้ำยุงลายยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะในโรงเรียน ศาสนสถาน และโรงพยาบาล 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง