7
shared

"วิษณุ" รับเลือกตั้งท้องถิ่นส่อสะดุด เหตุงบฯนำไปใช้โควิด-19

14 มิถุนายน 2563 17:58 102
"วิษณุ" รับเลือกตั้งท้องถิ่นส่อสะดุด เหตุงบฯนำไปใช้โควิด-19

รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ยอมรับส่อลากยาว เลือกตั้งท้องถิ่น เหตุงบฯประมาณถูกโควิด-19 ดึงไปใช้หมด ระบุยังไม่ทราบจะโยกงบฯได้หรือไม่ ต้องสอบถามที่กระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (14 มิ.ย.63) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า มีการเตรียมความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นมา 6 เดือนแล้ว แต่งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับจัดการเลือกตั้ง ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องโควิด-19 ซึ่งเรื่องนี้ต้องถามกระทรวงมหาดไทย ประเด็นสำคัญคือ ต้องมีความพร้อมในข้อกฏหมายและระเบียบต่างๆ และต้องพิจารณาความพร้อมของคณะกรรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมด้านงบประมาณ รวมถึงต้องฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนด้วย

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 189 แห่ง เทศบาลตำบล 2,444 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) 5,330 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง และกรุงเทพมหานคร(กทม.) 1 แห่ง ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วเป็น “ฐานทางการเมือง” ที่มีเดิมพันสูงไม่แพ้การเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562

เงื่อนไขการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ที่หลายฝ่ายโยนกันไปมาว่า จะให้อำนาจที่ใคร แต่ใน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2562 ในมาตรา 14 วรรค 2 ระบุไว้ชัดเจนว่า “ในกรณีที่ อปท.ใด มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามความจำเป็น” ดังนั้นหากท้องถิ่นแห่งไหน ขาดงบประมาณจัดการเลือกตั้ง จึงอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะขออนุมัติจาก ครม.เพื่อให้การจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเดินหน้า 

หัวใจสำคัญจึงอยู่ที่ เมื่อกระทรวงมหาดไทยส่งสัญญาณความพร้อม ก็ต้องเสนอไปยัง ครม.พิจารณา เพื่อกำหนด “คิว” การเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละระดับ จากนั้นก็เป็นอำนาจ กกต.ที่จะกำหนดวัน-เวลา เลือกตั้งในแต่ละพื้นที่  แต่ระหว่างนี้เอง ในช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดโรค “โควิด-19” ก็ได้มีคำสั่ง และประกาศรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 7 ฉบับ ทยอยประกาศออกมา 

ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอำนาจของ ครม. เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้ง กกต.ทราบ เพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทำให้ปัจจัยสำคัญไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยต้องเสนอเรื่องให้ ครม.ตัดสินใจนั่นเอง

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online