4
shared

เปิดผลวิจัยสกว. รั้วไฟฟ้าทำช้างป่าตายมากสุด

10 เมษายน 2562 02:30 114
เปิดผลวิจัยสกว. รั้วไฟฟ้าทำช้างป่าตายมากสุด

เปิดผลวิจัยสกว. รั้วไฟฟ้า สาเหตุหลักทำช้างป่าตายมากสุด รองลงมาคือรถยนต์ชนในเขตชุมชน

วันนี้ (13มี.ค.62) จากผลการศึกษาของนายพิเชฐ นุ่นโต นักวิจัยโครงการการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบนฐานชุมชนมีส่วนร่วม โดยสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น พบว่า เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีพื้นที่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ารวม 41 พื้นที่อนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 22 ของพื้นที่ปรากฏช้างป่าในประเทศไทยที่มีอยู่ 69 พื้นที่  โดยพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 105 เมื่อเทียบกับ 14 ปีที่แล้ว 

 

ทั้งนี้ พื้นที่ที่พบปัญหาคนกับช้างป่ามากที่สุดคือ กลุ่มป่าตะวันออก และกลุ่มป่าตะวันตก รองลงเป็นกลุ่มป่าเขาหลวง-เขาบรรทัด กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก และกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว

 

จากการรวบรวมข้อมูลระหว่างปี 2555-2561 มีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่เป็นเหตุการณ์ระดับรุนแรง คือมีคนและช้างป่าบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 107 เหตุการณ์  มีคนบาดเจ็บ 30 คน เสียชีวิต 45 คน และช้างป่าบาดเจ็บ 7 ตัว  ตาย 25 ตัว   โดยเหตุการณ์คนกับช้างป่าบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555จนถึงปี 2561

 

ขณะที่สาเหตุหลักที่ช้างป่าตายจากความขัดแย้งคือ รั้วไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 72 ส่วนสาเหตุอื่นมาจาก รถยนต์ชนในเขตชุมชน คนตอบโต้กลับรุนแรงขณะเข้าผลักดันช้างป่า ช้างป่าถูกยิงจากการไล่ช้าง ถูกสารพิษที่คาดว่าน่าจะเป็นยาฆ่าหญ้า

 

ส่วนสาเหตุหลักที่คนเสียชีวิต คือ ช้างป่าเข้าชาร์จขณะทำการเฝ้าระวังผลักดัน คิดเป็นร้อยละ 25 และสาเหตุที่ทำให้คนบาดเจ็บ ร้อยละ 24 คือ พบช้างป่าขณะสัญจรบนท้องถนน

 

ทั้งนี้ ยังพบว่าข้อเสนอของทุกชุมชนที่มีปัญหากับช้าง ต้องการให้ปรับปรุงระบบป้องกันเฝ้าระวัง เช่น รั้ว หรือคูให้มีความมั่นคง เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาคนกับช้าง ปรับปรุงแหล่งอาศัยของช้างป่า ให้มีความสมบูรณ์  และสร้างกลไกการเงินเพื่อจัดการปัญหาคนกับช้าง ให้หมดไป

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง