4
shared

ไฟเขียว! ขนส่งฯ อนุญาตแท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก ติดป้ายโฆษณาเพิ่มรายได้

16 มิถุนายน 2563 13:14 47
ไฟเขียว! ขนส่งฯ อนุญาตแท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก ติดป้ายโฆษณาเพิ่มรายได้

กรมการขนส่งทางบก เปิดช่องรถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก ติดโฆษณาบนตัวรถ และภายในรถได้ เป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบรถสาธารณะ

วันนี้ (16 มิ.ย.63) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศให้มีโฆษณาบนรถยนต์สาธารณะ และรถยนต์บริการ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ (รถแท็กซี่) รถยนต์บริการ และรถยนต์รับจ้างสามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) สามารถใช้ประโยชน์จากตัวรถติดตั้งสื่อโฆษณาสินค้า หรือ บริการ

สำหรับบริเวณที่กำหนดให้สามารถติดตั้งได้มี 4 ลักษณะ ดังนี้

1.บนหลังคารถ

2.ด้านข้างภายนอกตัวถังรถ

3.บริเวณกระโปรงรถด้านท้าย

4.ภายในตัวรถ 

นอกจากนี้ วัสดุที่ใช้ในการโฆษณาต้องเป็นวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆ คำบรรยายและการสื่อความหมายในโฆษณาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไม่ขัดต่อประกาศของกรมการขนส่งทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งสื่อโฆษณาต้องมั่นคงแข็งแรง มีขนาดสัดส่วนไม่บดบังเครื่องหมาย “TAXI” หรือ “TAXI METER” 

หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกสามารถเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได้ทันที 

ทั้งนี้ คาดว่าจะช่วยให้รถแท็กซี่กว่า 80,000 คัน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งโฆษณา ผู้ที่สนใจหากอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอความเห็นชอบพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ส่วนต่างจังหวัด ให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online