2
shared

ไฟป่า มหันตภัยร้ายแห่งมลพิษ

10 เมษายน 2562 02:30 88
ไฟป่า มหันตภัยร้ายแห่งมลพิษ

สาเหตุของหมอกควันและฝุ่นละอองปกคลุมพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง นั่นคืออะไร และแนวทางออกในปัจจุบันเจ้าหน้าที่มีแผนดำเนินการอย่างไรบ้าง

 

ทัศนวิสัยทั่วเมืองเชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤต ด้วยหมอกควันและค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน ทำให้เที่ยวบินในช่วงเช้า ทั้งขาออกจากจังหวัดเชียงใหม่ และเที่ยวบินที่เดินทางมาเชียงใหม่ต้องยกเลิก อาทิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สยกเลิกเที่ยวบิน PG 351 จากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอน ในเวลา 09.20 น. เนื่องจากทัศนวิสัยเลวร้าย ผู้โดยสารประมาณ 40 คน ตกค้างที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บางสายการบินเลื่อนเวลาดีเลย์

 

มูลเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ต้องเผชิญกับค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และหมอกควันปกคลุมทั่วทั้งเมือง เนื่องจากไฟป่าที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ ลำปาง ที่เพลิงไหม้ตั้งแต่ช่วงกลางคืนต่อเนื่องจนถึงช่วงสาย และยังคงมีสภาพของพื้นที่ร้อนปกคลุม หรือแม้แต่จังหวัดแถบภาคอีสานอย่าง เลยและชัยภูมิ ที่เผชิญปัญหาไฟป่าลุกลามหนักเข้าขั้นวิกฤต

 

แนวทางปัญหาไฟป่าในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ระดมสรรพกำลัง เร่งฉีดน้ำดับไฟป่าไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งห้ามชาวบ้านเข้าป่าเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวน เพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่า ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสภาพอากาศที่เลวร้าย

 

ด้านพื้นที่เกษตรกรรมให้กำหนดช่วงเวลา จัดระเบียบการเผา ประกาศเขตห้ามเผา ส่งเสริมการจัดทำแนวกันไฟ รณรงค์ไถกลบแทนการเผา ตลอดจนงดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดและป้องกันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน

 

ขณะที่ดาวเทียมระบบ VIIRS ตรวจพบจุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ  ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 01.30 น. รวมทั้งสิ้นจำนวน 824 จุด โดย จ.น่าน พบจุดความร้อนสูงสุดกว่า 185 จุดลำปาง 152 จุด พะเยา 124 จุด เชียงใหม่ 121 จุด แพร่ 107 จุด แม่ฮ่องสอน 64 จุด เชียงราย 29 จุด ตาก 27 จุด และลำพูน 15  จุด เบื้องต้นคาดว่าทั้งหมดเกิดจากไฟป่า โดยเฉพาะจากการลักลอบเข้าไปเผาเก็บของป่า

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง