3
shared

ผลวิจัยชี้ผู้ใช้ยาเสพติดลดลงช่วงโควิด-19

17 มิถุนายน 2563 12:57 82
ผลวิจัยชี้ผู้ใช้ยาเสพติดลดลงช่วงโควิด-19

ช่วงโควิด-19 พบผู้เสพยาเสพติดลดลง หลังสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย ต้องกักตัว มีมาตรการเคอร์ฟิว ทำให้การซื้อขายลำบาก ห่วงหลังพ้นช่วงโควิด ยาเสพติดจะกลับมาระบาดอีกครั้ง

วันนี้ (17 มิ.ย.63) ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ หรือ SAB ที่ได้สำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้สารเสพติด โดยเก็บตัวอย่างจากกลุ่มผู้ใช้อายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,825 คน ในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 4.6 ที่ใช้สารเสพติด เช่น กัญชา ใบกระท่อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงโควิด-19 ลดการใช้ยาเสพติดมากขึ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.8

ขณะที่บางคนตัดสินใจไม่เสพเลย ซึ่งเป็นผลมาจากที่ในช่วงการระบาดโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่บ้าน แทบจะไม่มีโอกาสไปพบปะสังสรรค์รวมกลุ่มกับเพื่อน ที่สำคัญเพราะการซื้อ ขายยามวิกาลทำได้ยากเนื่องจากมีเคอร์ฟิว

และถึงแม้ช่วงโควิด-19 พฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดจะลดลง แต่ข้อมูลของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ มองว่ายังน่าเป็นห่วง เพราะยาเสพติดไม่ได้หายไปอย่างถาวร ยังระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 12-19 ปี โดยเฉพาะหากผ่านพ้นช่วงโควิด-19 ยาเสพติดจะกลับมาระบาดอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ยาเสพติดประเภท กัญชา ใบกระท่อม และเฮโรอีน

ขณะที่ ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาการเสพติด มองว่า ในช่วงที่มีผู้ใช้สารเสพติดลดลงเช่นนี้ ภาครัฐควรออกมาตรการต่อเนื่องเพิ่มเติมเพื่อให้ยาเสพติดเข้าถึงประชาชนได้ยากขึ้น เพราะหากโควิด-19 กลับมาระบาดในไทยรอบ 2 กลุ่มผู้เสพยาจะมีภาวะสุขภาพเปราะบาง หากติดเชื้อโควิด-19 อาการจะแย่กว่าคนปกติ โดยเฉพาะผู้ใช้ยาเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ เช่น ฝิ่น เฮโรอีน เนื่องจากออกฤทธิ์กดประสาท ทำให้หายใจช้าลง และระดับออกซิเจนในเลือดลดลงตาม

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online