3
shared

"สรรพากร" ยกระดับการตรวจสอบภาษีเข้าร่วมโครงการ "TIWB"

19 มิถุนายน 2563 17:10 13
"สรรพากร" ยกระดับการตรวจสอบภาษีเข้าร่วมโครงการ "TIWB"

"สรรพากรไทย" ยกระดับการตรวจสอบภาษี เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (TIWB) โดยผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ อุดช่องโหว่การตรวจสอบภาษีธุรกิจ e-Commerce ข้ามชาติ


วันนี้(19มิ.ย.63)นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า สรรพากรประเทศไทยเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ Tax Inspectors Without Borders (TIWB) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ 2 องค์กร คือ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ โดยมีการประสานหน่วยงานของประเทศที่มีความพร้อมให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ   เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสรรพากรไทยผ่านกระบวนการทำงานร่วมกัน”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ ครั้งนี้  นอกจากจะช่วยยกระดับความสามารถในการตรวจสอบภาษีให้กับเจ้าหน้าที่สรรพากรไทยในการติดตาม ตรวจสอบภาษีจากธุรกิจ e-Commerce และธุรกิจใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศกับผู้ประกอบการต่างชาติที่ให้บริการในประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563 TIWB ได้แต่งตั้งให้ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมเป็นคณะกรรมการ Governing Board ของ TIWB จากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเวทีการประชุมระหว่างประเทศหลายครั้ง ที่ผ่านมา นับเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ซึ่งเป็นงานที่ไม่มีค่าตอบแทน มีวาระ การทำหน้าที่ 3 ปี และจะเริ่มประชุมในเดือนตุลาคม 2563 


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline