1
shared

เลือกตั้ง 2562 : รัฐบาลสูตรพิเศษ

10 เมษายน 2562 02:30 108
เลือกตั้ง 2562 : รัฐบาลสูตรพิเศษ

มาดูสูตรการจัดตั้งรัฐบาลกันเพิ่มเติมว่านอกจากสูตรที่มาจากพรรคใหญ่ 2 ขั้วแล้ว ยังมีอีกสูตรคือ "สูตรพิเศษ"

 

มาดูสูตรการจัดตั้งรัฐบาลกันเพิ่มเติมว่านอกจากสูตรที่มาจากพรรคใหญ่ 2 ขั้วแล้ว ยังมีอีกสูตรคือ "สูตรพิเศษ" ส่วนจะเป็นอย่างไร ไปติดตามจาก คุณภัทร จึงการกุล

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง