2
shared

เลือกตั้ง 2562 : การบินไทยแจง9ข้อเท็จจริงกรณีขนบัตรเลือกตั้ง

10 เมษายน 2562 02:30 110
เลือกตั้ง 2562 : การบินไทยแจง9ข้อเท็จจริงกรณีขนบัตรเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 2562 : การบินไทยออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีการขนส่งบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ล่าช้า หลังมีข้อมูลคลาดเคลื่อน ยืนยันพัสดุดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่คลังสินค้า และไม่ได้มีหน้าที่ส่งบัตรเลือกตั้งให้กต.-กกต.

วันนี้ (27มี.ค.62) นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผุ้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) ออกแถลงการณ์ว่าตามที่มีข่าวเกี่ยวกับความล่าช้าในการขนส่งบัตรเลือกตั้งที่ประเทศนิวซีแลนด์มายังกรุงเทพฯ ประเทศไทยนั้น ยังมีบางประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง บมจ. การบินไทย จึงขอแถลงชี้แจงตามลำดับข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

 

1. สถานทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ส่งพัสดุซึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งจากกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์มายังประเทศไทยโดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ในเที่ยวบินที่ NZ448 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ตามที่ปรากฏในข่าวก่อนหน้านี้

 

2. พัสดุบัตรเลือกตั้งถูกขนส่งมาถึงเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 18.44 น. (เวลาท้องถิ่น) แต่ไม่ได้มีการนำพัสดุบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมาส่งต่อ เพื่อขนไปกับเที่ยวบินของการบินไทย ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 แต่พัสดุนี้ได้ถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2562 (ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ไม่ตรงกับที่ปรากฏเป็นข่าวจากแหล่งข่าวอื่นที่ออกไปก่อนหน้านี้)

 

3. ขอเรียนให้ทราบว่าพัสดุดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่คลังสินค้าของการบินไทย (ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากแหล่งข่าวอื่น)

 

4. สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ทำเอกสารส่งพัสดุต่อให้การบินไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งขณะนั้นการบินไทยยังไม่ได้รับมอบพัสดุดังกล่าวจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์

 

5. วันที่ 22 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่คลังสินค้าของการบินไทยประจำเมืองโอ๊คแลนด์ได้ติดต่อสอบถามถึงพัสดุดังกล่าวไปยังสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งหลังจากนั้นทางสายการบินแอร์นิวซีแลนด์จึงนำพัสดุมาส่งให้กับฝ่ายคลังสินค้าของการบินไทย ในวันเดียวกันนี้ แต่กว่าจะนำสินค้าออกมาจากคลังสินค้าของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ต้องใช้เวลา จึงทำให้การส่งพัสดุต่อไปยังกรุงเทพฯ ไม่ทันไปกับเที่ยวบินของการบินไทยในวันที่ 22 มีนาคม 2562

 

6. ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 การบินไทยได้นำพัสดุดังกล่าวไปกับเที่ยวบินที่ TG492 ออกเดินทางเวลา 14.50 น. (เวลาท้องถิ่น) และมาถึงคลังสินค้าการบินไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันเดียวกัน เวลา 20.50 น. ซึ่งในเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ของการบินไทยได้ติดต่อประสานงานแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้มารับพัสดุดังกล่าวได้ในเวลาประมาณ 22.00 - 22.30 น.

 

7. เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากการบินไทย แต่บอกว่าไม่สะดวกที่จะมารับในเวลาดังกล่าว และจะมารับในวันรุ่งขึ้น (24 มีนาคม 2562)

 

8. การบินไทยจึงนำพัสดุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของคลังสินค้า ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

9. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศมารับพัสดุในเวลาประมาณ 19.30 น.

 

บริษัทฯ มิได้มีหน้าที่นำพัสดุบัตรเลือกตั้งไปส่งให้กับกระทรวงการต่างประเทศ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แต่การมารับพัสดุจะต้องเป็นผู้รับที่ระบุไว้ในเอกสารซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติปกติ

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่า ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบขนส่งพัสดุบัตรเลือกตั้งตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง