3
shared

เลือกตั้ง 2562 : ขั้นตอนการยื่นศาล รธน.ตีความ

10 เมษายน 2562 02:30 72
เลือกตั้ง 2562 : ขั้นตอนการยื่นศาล รธน.ตีความ

กกต.ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องยื่นตีความกรอบเวลาเลือกตั้ง 150 วัน

 

กกต.ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องยื่นตีความกรอบเวลาเลือกตั้ง 150 วัน วันนี้เราจะไปดูขั้นตอนการนำเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องทำอย่างไรบ้าง

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง