1
shared

ดีเดย์วันแรก! หมู่เกาะสิมิลัน จำกัดนักท่องเที่ยว 3,325 คน/วัน

10 เมษายน 2562 02:30 4
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เริ่มจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน 3,325 คน ดำน้ำลึกต้องไม่เกินวันละ 525 คนต่อวัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 31 มี.ค.62

 

วันนี้ (30 มี.ค.62) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เริ่มจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยววันแรก หลังจากที่ เมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุด เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวศาลปกครองภูเก็ต ที่สั่งระงับบังคับใช้ประกาศกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 31 มี.ค.62 ส่งผลทำให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะมีการจำกัดนักท่องเที่ยวที่ไปหมู่เกาะสิมิลัน วันละไม่เกิน 3,325 คน ดำน้ำลึกต้องไม่เกินวันละ 525 คนต่อวัน

 

เนื่องจากก่อนหน้านี้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไป-กลับ เที่ยวเกาะสิมิลันถึงวันละ 6,000-7,000 คน สูงสุดวันละ 10,000 -12,000 คน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

 

สำหรับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ มีปะการังที่สวยงามหลายชนิด สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก สามารถพบปลาที่หายาก เช่น วาฬ โลมา ปลาไหลมอเรย์ ช่วงเดือนที่น่าเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนพ.ย. ถึง เดือนเม.ย. จากนั้น จะประกาศปิดเกาะ

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง