4
shared

ธอส.รับเรื่องยื่นกู้ “บ้านล้านหลัง”วันแรกพรุ่งนี้

10 เมษายน 2562 02:30 77
ธอส.รับเรื่องยื่นกู้ “บ้านล้านหลัง”วันแรกพรุ่งนี้

เตรียมเอกสารให้พร้อม! ธอส.เริ่มเปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังยื่นคำขอกู้วันแรกพรุ่งนี้

วันนี้(1ม.ค.62)หลังจากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดให้ลูกค้าประชาชน จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังกับธอส.พร้อมทั่วประเทศ เมื่อวันที่2ธ.ค.2561 ในวันพรุ่งนี้(2ม.ค.)จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ กลุ่ม 59,000 ล้านบาทแรก จากยอดจองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศ127,000ล้านบาท ยื่นคำขอกู้

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธอส.  กล่าวว่า  สิ่งที่ลูกค้าประชาชนต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ นอกจากรหัสจองสิทธิที่ได้รับทาง SMS แล้ว  ผู้ที่ต้องการยื่นกู้จะต้องนำหลักฐานสำคัญมามอบให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักประกอบด้วย เอกสารแสดงตัวตน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส  เอกสารแสดงรายได้ อาทิ กรณีพนักงานประจำ ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ หรือกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง สำเนาทะเบียนการค้า, ทะเบียนบริษัท หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ และรูปถ่ายกิจการ และสุดท้าย เอกสารแสดงหลักประกัน หรือ ที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ อาทิ สัญญาจะซื้อจะขายราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีกู้เพื่อปลูกสร้าง แสดงใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง และสัญญาว่าจ้างก่อสร้างราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อในเรื่องเอกสารได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และหากเมื่อยื่นเอกสารครบถ้วน ธนาคารจะพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้โดยคำนวณจากรายได้สุทธิของผู้กู้ รวมถึงราคาประเมินหลักประกันของที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ และราคาจะซื้อจะขายตามสัญญา จากนั้น จะรายงานผลการพิจารณาให้ผู้กู้ทราบต่อไป

 

ธอส.เชื่อว่าลูกค้าประชาชนที่จองสิทธิสินเชื่อจะทยอยเข้ามาขอรับคำปรึกษาและยื่นกู้จริงจนครบกรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท  โดยเฉพาะ ผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน ซึ่งจองสิทธิสินเชื่อรวมกันสูงถึง 113,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าโครงการนี้ตอบโจทย์กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านของตนเอง เพราะการกำหนดให้ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท/เดือนในช่วง 5 ปีแรก เป็นการผ่อนชำระที่ใกล้เคียงกับการจ่ายค่าเช่าบ้านในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังได้สิทธิทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ3ต่อปี คงที่นานถึง5ปี และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านค่าธรรมเนียม ซึ่งฟรีทันทีถึง4ประเภท

 

ทั้งนี้ธอส.กำหนดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อกลุ่ม59,000ล้านบาทแรก ยื่นคำขอกู้กับธนาคารได้ตั้งแต่วันที่2ม.ค.2562ถึงวันที่29มี.ค.2562และผู้จองสิทธิส่วนที่เหลือกำหนดให้ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 ถึง  วันที่ 28 มิ.ย. 2562 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง