3
shared

หนีฝุ่นพิษ! แม่ฟ้าหลวงประกาศปิดเรียน2วัน

10 เมษายน 2562 02:30 210
หนีฝุ่นพิษ! แม่ฟ้าหลวงประกาศปิดเรียน2วัน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศงดการเรียนการสอน 1-2 เม.ย.นี้ หลังประสบปัญหาฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน

วันนี้ (31มี.ค.62) เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงขอประกาศ งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 – 2 เม.ย. 2562 และของดกิจกรรมหรือให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เช่น สนามกีฬา

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการ Clean Room ที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ที่โซนสบาย รวมถึงการเปิดห้องประชุมประดู่แดง 1และ 2 อาคารเอนกประสงค์ (E4) เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาหลบฝุ่นควัน และขอให้นักศึกษา-บุคลากรดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมตลอดเวลา 

 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและดักจับฝุ่นควันภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดทั้งวัน รวมถึงการลาดตระเวนตรวจพื้นที่ป่าโดยรอบมหาวิทยาลัยไม่ให้มีการจุดไฟเผาโดยหน่วยเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยที่ทำเป็นประจำทุกปี

 

ในส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากรยังคงให้มาปฏิบัติงานตามปกติจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง