0
shared

พณ.อั้นราคาสินค้าตรึงค่าครองชีพช่วยผู้มีรายได้น้อย

25 เมษายน 2562 00:00 5
พาณิชย์รับลูก 'สมคิด' แก้ปัญหาปากท้องค่าครองชีพ จัดสินค้าลดราคาผู้มีรายได้น้อย เปิดเทอมลดชุดนักเรียนถึง 80% ลดราคาปุ๋ยกระสอบละ 50 บาท เร่งกฟผ.ใช้น้ำมันปาล์มผลิตไฟฟ้า คุมเข้มค่ารักษา-ค่ายา โรงพยาบาลเอกชน

วันนี้ ( 6 เม.ย. 62 )นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงมาตรการลดค่าครองชีพ ให้กับผู้บริโภคว่า ในส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีการจัดหาสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดจำหน่ายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีอยู่กว่า 56,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ร้านอาหารหนูณิชย์ และให้มีการจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาต่ำกว่าตลาด 20-40% ให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
สำหรับ ในช่วงเปิดภาคเรียนที่กำลังจะถึงได้สั่งการให้มีการจำหน่ายชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียน และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 20-80% ในงาน Back to School ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-15 พ.ย.2562 เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง

 

นายวิชัย ยังกล่าวอีกว่าในฐานะคณะทำงานเพื่อพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการ-รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลว่าจากการที่กรมการค้าภายในได้ทำหนังสือถึง โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต และผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ และร้านจำหน่ายยาขนาดใหญ่ จำนวน 353 แห่ง ให้แจ้งข้อมูลซื้อ ขาย รวมถึงราคาซื้อ และขาย มายังกรมฯ ภายใน วันที่ 4 เม.ย.นี้ เพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน และราคาขายที่เหมาะสมปรากฏว่า มีโรงพยาบาลเอกชน 295 แห่งให้ความร่วมมือจัดส่งข้อมูลตามเวลาที่กำหนด

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง