0
shared

ฟาร์มไก่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา

25 เมษายน 2562 00:00 144
ฟาร์มไก่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา

รมว.กระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา ของ ซีพีเอฟ และฟาร์มเดชาปักธงชัย 2 ต้นแบบสถานประกอบการโรงงาน และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน รวมทั้งนายอำเภอโชคชัย และเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบต้นแบบกิจการในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ย้ำภาคเอกชนและเกษตรกรในอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ที่ให้ความร่วมมือบริหารจัดการด้านแรงงานที่ได้มาตรฐานสากล และหลักสิทธิมนุษยชน จนได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วโลก

 

โดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ทำให้ต่างประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้น ผลักดันให้อุตสาหกรรมไก่เนื้อสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศปีละกว่า 100,000 ล้านบาท และมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานทั้งคนไทยและต่างชาติประมาณ 125,000 คน

 

ด้านนายทิม บราวน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสบริดจ์ ฟู้ดส์ จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทยจำหน่ายในประเทศอังกฤษ และสหภาพยุโรป ระบุว่า ผู้บริโภคในอังกฤษและในยุโรปให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตสินค้าอาหารที่ดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานตามสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้องของไทยที่ได้รับสัญลักษณ์ GLP จึงเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า

 

ขณะที่นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อส่งออกนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP มาใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานตั้งแต่ปี 2559  โดยซีพีเอฟ ได้ยึดมั่นดำเนินการตามหลัก GLP ควบคู่กับการพัฒนายกระดับให้ก้าวสู่มาตรฐานแรงงานไทย หรือ Thai Labour Standard ( TLS) เพื่อผลักดันให้เกษตรกรในคอนแทร็คฟาร์มทั้งหมดนำหลักการดังกล่าวมาใช้อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559 -2561 ซีพีเอฟ ได้เข้าไปส่งเสริม GLP ในฟาร์มไก่เนื้อของเกษตรกรในระบบคอนแทร็คฟาร์มทุกแห่ง และตรวจประเมินเพื่อช่วยให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มไก่เนื้อในระบบคอนแทร็คฟาร์มมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลัก GLP ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และพร้อมส่งเสริมเกษตรกรเจ้าของฟาร์มที่มีศักยภาพสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) จากกระทรวงแรงงานต่อไป

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง