2
shared

กระทรวงอุตฯ ดันตั้งโรงงานรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์

25 เมษายน 2562 00:00 121
กระทรวงอุตฯ ดันตั้งโรงงานรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์

กระทรวงอุตฯ ผลักดันตั้งโรงงานรีไซเคิลซากแผงโซลาร์เซลล์ ตั้งเป้านำร่อง 10 จังหวัด

 

วันนี้( 7 เม.ย.62) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า หลังจากที่นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการให้เร่งดำเนินการแนวทางลดปัญหาแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ แผงโซลาร์เซลล์ ที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ล่าสุด ได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลซากแผงโซลาร์เซลล์ เป็น โรงงานลำดับที่ 106 หรือ ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือ ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมกากอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้ กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้ 3 แนวทาง คือ การรับคืนแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุ , การเปิดโรงงานรียูสซ่อมแซมแผงโซลาร์เซลล์ และการรับซากแผงโซลาร์เซลล์กลับมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยมีเป้าหมาย ที่จะจัดตั้งโรงงานใน 10 จังหวัดปริมณฑลและตามหัวเมืองในแต่ละภูมิภาค และจะทยอยอนุญาตให้จัดตั้งในแต่ละจังหวัดต่อไป โดยอย่างน้อย ต้องมีโรงงานประเภทดังกล่าวจังหวัดละ 1 แห่ง

 

โดยที่ผ่านมา ไทยมีการใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ มาตั้งแต่ปี 2545 และจะหมดอายุการใช้งานใน 20 ปีหลังการติดตั้ง ใช้งาน โดยคาดว่า จะทยอยหมดอายุในปี 2565-2601 เป็นซากแผงโซลาร์เซลล์สะสม สูงถึง 620,000 - 790,000 ตัน และอนาคตจะเพิ่มขึ้นอีกตามเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมและรัฐเองก็ส่งเสริม ซึ่งมั่นใจว่าแนวทางที่วางไว้จะช่วยลดปัญหาการกำจัดซากแผงโซล่าเซลล์ที่จะเกิดขึ้นได้ถึง ร้อยละ 90

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง