3
shared

โปรดเกล้าฯ ‘พล.ท.สรรเสริญ’ นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

25 เมษายน 2562 00:00 246
โปรดเกล้าฯ ‘พล.ท.สรรเสริญ’ นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

โปรดเกล้าฯพล.ท.สรรเสริญ พ้นจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

วันนี้ (7เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2562

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง