2
shared

คสช.ใช้ ม.44 ปลดล็อก ทีวีดิจิทัล “คืนใบอนุญาต”

25 เมษายน 2562 00:00 174
คสช.ใช้ ม.44 ยืดจ่ายค่าคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ เป็น 10 งวด พร้อมเปิดทางให้ทีวีดิจิทัล 22 ช่อง คืนใบอนุญาต ไม่ต้องจ่ายค่าประมูล 2 งวดที่เหลือ รวม 13,622 ล้านบาท

 

วันนี้ (11 เม.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

 

ทั้งนี้ สาระสำคัญของคำสั่งในส่วนของทีวีดิจิทัล ตามข้อ 10 ระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้สำนักงาน กสทช. พิจารณากำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว

 

 

 

 

นอกจากนี้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล 22 ช่อง ไม่ต้องนำเงินค่าประมูล 2 งวดสุดท้ายคือ งวดที่ 5 และ 6 มาชำระให้กับ กสทช. ส่วนรายใดที่นำเงินมาชำระไปแล้ว ก็มาขอคืนได้ และรายใดที่ยังชำระงวดที่ 4 ไม่ครบตามจำนวน ให้นำเงินมาชำระค่าประมูลให้ครบตามถ้วนในเดือนพฤษภาคมนี้

 

สำหรับวงเงินค่าประมูลทีวีดิจิทัลงวด 5 และ 6 รวมเป็นเงิน 13,622 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล หรือ MUX นั้น กสทช.จะช่วยสนับสนุนออกเงินค่าใช้จ่ายให้ โดยจะนำเงินไปชำระให้ผู้ประกอบการโครงข่าย คือ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท รวมเป็นเงินปีละ 1,960 ล้านบาท จนสิ้นสุดอายุใบอนุญาต

 

 

 

ยืดจ่ายคลื่น 900 เป็น 10 งวด

 

ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคมนั้น ตามคำสั่ง คสช. ทำให้ เอไอเอส ทรู และ ดีแทค ที่ประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ไปก่อนหน้านี้ รวมวงเงินประมูลกว่า 190,000 ล้านบาท จะได้รับความช่วยเหลือด้วยการ "ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จากเดิมจ่าย 4 งวด เป็น 10 งวด"

 

ทำให้ เอไอเอส และทรู จ่ายงวดสุดท้ายปี 2568 ขณะที่ ดีแทค ซึ่งประมูลหลังสุด จ่ายงวดสุดท้ายปี 2570 เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคม มีเงินทุนมาประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ และขยายโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และรองรับการให้บริการ 5 จี ในเร็วๆ นี้

 

"ฐากร" คาดการณ์ 4-5 ช่องขอคืนใบอนุญาต

 

ด้าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และ โทรคมนาคม เป็นแนวทางที่รัฐไม่ได้เสียประโยชน์ โดยในส่วนของทีวีดิจิทัล จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคำนวณการจ่ายเงินชดเชยให้ ที่ผ่านมา ทีวีดิจิทัล ชำระค่าใบอนุญาตมาแล้ว 34,600 ล้านบาท หรือ กว่าร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือที่ไม่ต้องชำระคือ 13,622 ล้านบาท เบื้องต้นประเมินว่า จะมีผู้ประกอบการคืนใบอนุญาต ประมาณ 4-5 ช่อง

 

 

กสทช.ชี้ปี 63 ภาระค่าคลื่นเหลือ 5.4 หมื่นล้านบาท

 

ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคม นั้น นายฐากร ระบุว่า เดิมชำระอยู่ 4 งวด เพิ่มเป็น 10 งวด โดยนำค่าใบอนุญาตมาหารเฉลี่ย 10 ปี เช่น ทรู ต้องจ่ายค่าใบอนุญาต 76,298 ล้านบาท ก็จะจ่าย ปีละ 7,629 ล้านบาท ส่วนที่ชำระไปแล้วยังไม่ครบตามจำนวนก็ให้ผู้ประกอบการมาชำระเพิ่ม ซึ่งจะส่งผลให้ในปี 2563 จากเดิมผู้ประกอบการโทรคมนาคม ต้องจ่ายรวมกันแล้ว กว่า 1 แสน 2 หมื่นล้านบาท เหลือ 54,000 ล้านบาท ส่วนในปี 2564-2568 จะมีเงินทยอยเข้ารัฐจากคลื่น 900 MHz และคลื่น 700 MHz ที่จะมีการประมูลในเดือนมิถุนายน ซึ่งมั่นใจว่า จากคำสั่ง คสช. และการพูดคุยกับผู้ประกอบการ จะมีผู้เข้าประมูลคลื่น 700 MHz พร้อมกันนี้ จะมีการเซ็ทซีโร่ราคาตั้งต้นการประมูลใหม่

 

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 17 เมษายนนี้ จะเรียกผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ผู้ประกอบการโครงข่าย และผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดของคำสั่ง คสช. ในเวลา 11.00 น. ที่ สำนักงาน กสทช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง