2
shared

นายกฯนำครม. ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน

25 เมษายน 2562 00:00 268
นายกฯนำครม. ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน

นายกรัฐมนตรีนำครม.ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ที่บริเวณสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (17เม.ย.62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ครม.ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ที่บริเวณสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล สืบเนื่องจาก เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาส ให้นายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต้นไม้มงคลเพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลสมัย อีกทั้ง ต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์

 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้น้อมนำพระราโชบายในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎรโดยถ้วนหน้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติทั้งในกรุงเทพฯและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญหรือเป็นสัญลักษณ์รวม 77 เส้นทางเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจำนำประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยวันนี้กระทรวงคมนาคม จะเสนอที่ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือ เรื่องการเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูง หรือรถไฟไทย-จีนเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย  และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะมีการรายงานผลของการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง