3
shared

ครม.เห็นชอบร่างโรดแมปจัดการขยะพลาสติก

25 เมษายน 2562 00:00 115
ครม.เห็นชอบร่างโรดแมปจัดการขยะพลาสติก

ครม.มีมติเห็นชอบร่างโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก เพื่อเป็นกรอบบริหารจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการ

วันนี้ (17เม.ย.62) พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 เพื่อเป็นกรอบนโยบายการบริการจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ สำหรับให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อก้าวสู่การจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

อย่างไรก็ตาม ร่างดังกล่าว มีเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติกบางประเภทในปี 2562 เช่น พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในปี 2565 เลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด เช่น พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียว และหลอดพลาสติก ส่วนในปี 2570 นำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังเน้นการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกำเนิด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค โดยการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ภายใต้ความมือของภาครัฐและเอกชน

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง