3
shared

'ศรีสุวรรณ'เชื่อรถร่วมขึ้นค่าโดยสารไม่เกี่ยวต้นทุนเชื้อเพลิง

25 เมษายน 2562 00:00 151
'ศรีสุวรรณ'เชื่อรถร่วมขึ้นค่าโดยสารไม่เกี่ยวต้นทุนเชื้อเพลิง

'ศรีสุวรรณ' เชื่อรถร่วมเอกชนขึ้นค่าโดยสาร สาเหตุจากต้นทุนบุคลากรไม่เกี่ยวต้นทุนด้านเชื้อเพลิง คาดศาลมีคำสั่งคุ้มครองหรือไม่ภายใน 1 ถึง 2 วันนี้

วันนี้ ( 22 เม.ย. 62 )หลังจากที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร่วมกันยื่นฟ้องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา ฐานกระทำการสั่งขึ้นค่ารถเมล์ทั้งระบบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควร ตาม ม.9(1) แห่ง พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 นั้น

 

โดยในวันนี้ศาลได้ไต่สวนคำขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวเพื่อทุเลาการบังคับคดีไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด พร้อมกับสั่งให้คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง

 

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้สมาคมได้นำเอกสารมาชี้แจงถึงเหตุผลเพื่อให้ศาลระงับบังคับ การขึ้นค่าโดยสารรถขนส่งมวลชนทุกประเภท โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากขณะนี้ทั้งราคาของต้นทุนด้านน้ำมันและเชื้อเพลิงต่างๆไม่สูงมากจนเป็นสาเหตุให้ขนส่งมวลชนต่างๆ นำมาเป็นเหตุผลใช้ในการขึ้นราคา อีกทั้งกระทรวงพลังงานได้มีการเปิดปั๊ม E20 อีก 10,000 ปั๊มทั่วประเทศ ซึ่งเท่ากับเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ

 

ดังนั้นจึงเชื่อว่าสาเหตุของการขึ้นราคาค่าโดยสารน่าจะมาจากต้นทุนด้านบุคลากรทั้งเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งต้นทุนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องจัดการและบริหารในจุดนี้ด้วยตนเอง ซึ่งเหตุผลดังกล่าวน่าจะเพียงพอที่ทำให้ศาลพิจารณาระงับการขึ้นค่าโดยสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

 

สำหรับสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร่วมกันยื่นฟ้องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฐานกระทำการสั่งขึ้นค่ารถเมล์ทั้งระบบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควร ตาม ม.9(1) แห่ง พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 ซึ่งคาดว่าศาลจะมีการคำสั่งภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง