3
shared

ตั้งเป้า 1 แสนร้าน! คลัง ขยายเวลาดึงร้านค้าใช้แอพฯถุงเงินประชารัฐ

25 เมษายน 2562 00:00 215
ตั้งเป้า 1 แสนร้าน! คลัง ขยายเวลาดึงร้านค้าใช้แอพฯถุงเงินประชารัฐ

คลัง ขยายเวลารับสมัครร้านค้าใช้แอพพลิเคชั่น "ถุงเงินประชารัฐ" เพิ่มความสะดวกชำระค่าอาหารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งเป้า 1 แสนร้านค้า

 

วันนี้ (24 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกระทรวงการคลังเปิดรับสมัครร้านค้าใช้งานแอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” มาตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 – 22 เมษายน 2562 มีร้านค้าที่ใช้งานแอพฯ ถุงเงินประชารัฐแล้ว 23,700 ร้านค้า เมื่อรวมกับร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) 34,221 ร้านค้า จะมีร้านค้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้น 57,921 ร้านค้า ส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าอุปโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก โดยกระทรวงการคลังต้องการส่งเสริมให้ผู้ถือบัตรได้รับความสะดวกและมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น สามารถชำระค่าอาหารจากร้านค้าขนาดเล็กที่จำหน่ายอาหารสด อาหารสำเร็จรูป และอาหารตามสั่งได้ ในขณะเดียวกันยังช่วยให้ร้านค้าขนาดเล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายรับสมัครร้านค้าที่ใช้แอพฯ ถุงเงินประชารัฐ ให้ได้ 1 แสนร้านค้า และพัฒนาระบบการรับสมัครให้เป็นแบบ One Stop Service

 

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครร้านค้าเพื่อใช้งานแอพฯ ถุงเงินประชารัฐ แบบ One Stop Service ที่ตลาดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นร้านค้าที่สนใจสมัครใช้งานแอพฯ ถุงเงินประชารัฐ สามารถสมัครได้ที่จุดให้บริการของตลาด สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยจะแจ้งแผนการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดให้ทราบต่อไป

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง