3
shared

เลือกตั้ง 2562 : มติศาลรธน.ไม่รับคำร้องเคาะสูตรปาร์ตี้ลิสต์

30 เมษายน 2562 15:11 164
เลือกตั้ง 2562 : มติศาลรธน.ไม่รับคำร้องเคาะสูตรปาร์ตี้ลิสต์

เลือกตั้ง 2562 : ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องกกต. กรณียื่นให้วินิจฉัยสูตรคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

วันนี้ (24เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงาน ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงต่อสื่อมวลชน ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า กกต. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ยื่นต่อศาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (1) ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติกระบวนการและขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยการใช้สิทธิ์ทางศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 212 และการใช้สิทธิ์ทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 (1)

               

ส่วนที่กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะสามารถคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 128 ได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้ามมาก 7 ต่อ 2 ว่ากรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่และอำนาจของกกต. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 ซึ่งต้องกระทำหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว แต่ข้อเท็จจริงตามคำร้องยังไม่ปรากฎว่ากกต.ได้ใช้หน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญ และกฎหมายบัญญัติ จึงยังไม่ถือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกกต.เกิดขึ้นแล้ว คำร้องของกกต.ในส่วนนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง