3
shared

เลือกตั้ง 2562 : กกต.แจงหลักเกณฑ์แจกใบส้มยึดตามกฏหมาย

26 เมษายน 2562 01:01 127
เลือกตั้ง 2562 : กกต.แจงหลักเกณฑ์แจกใบส้มยึดตามกฏหมาย

เลือกตั้ง 2562 : กกต.แจงหลักเกณฑ์การแจกใบส้ม เป็นไปตามพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. และระเบียบกกต.

วันนี้ (25 เม.ย.62) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตการณ์แจกใบส้มของกกต. ให้กับผู้สมัครส.ส. ว่า กกต.ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการหาเสียง หรือการกระทำอันเป็นการต้องห้ามในการหาเสียงให้กับผู้สมัคร และพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่ระบุว่า การเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้ใด ชุมชน สมาคมมูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันใด ไม่สามารถกระทำได้ และกกต. ยังได้ออกระเบียบกำหนด การให้เงินช่วยเหลือ หรือทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดตามประเพณีต่าง ๆ ไม่สามารถกระทำได้เช่นเดียวกัน

 

นอกจากนั้น ก่อนการเลือกตั้ง กกต.ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของพรรคการเมือง ถึงวิธีปฏิบัติ และการกระทำต้องห้ามในการหาเสียงกรณีการให้เงินหรือทรัพย์สินแล้วเช่นกัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกต. ก่อนการเลือกตั้งด้วย

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง