3
shared

ผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิช่วงสงกรานต์กว่า1.87ล้านคน

25 เมษายน 2562 00:00 143
ผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิช่วงสงกรานต์กว่า1.87ล้านคน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปยอดผู้โดยสารช่วงสงกรานต์ใช้บริการ กว่า 1.87 ล้านคน

วันนี้ (25เม.ย.62) น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 18 เม.ย. 2562 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสารมาใช้บริการในช่วงดังกล่าวจำนวน 1,874,866 คน หรือเฉลี่ยวันละ 187,487 คน

 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้โดยสารในช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.18 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1,533,096 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 341,770 คนส่วนของเที่ยวบินมีจำนวนทั้งสิ้น 10,306 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,031 เที่ยวบิน

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง