1
shared

เตือน "ปลั๊กไฟ" ต้องได้มาตรฐาน หวั่นเกิดเพลิงไหม้ช่วงหน้าร้อน

26 เมษายน 2562 11:20 197
สมอ.เตือน หน้าร้อนนี้ ปลั๊กไฟต้องได้มาตรฐาน แนะไม่ควรเสียบเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟมากๆ พร้อมกันหลายเครื่อง ชี้เป็นสาเหตุเพลิงไหม้

วันนี้ (26 เม.ย.62) นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ กมอ. เห็นชอบให้ สมอ.ออกประกาศกำหนดเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เต้าเสียบและเต้ารับ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "ปลั๊กไฟ" จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.166-2549 หรือมาตรฐานบังคับ ให้มีรูปแบบเป็นมาตรฐาน เดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

จากปัจจุบันเต้าเสียบ-เต้ารับ เป็นกลุ่มประเภท มอก.ทั่วไป เนื่องจากเต้าเสียบและเต้ารับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนใช้งานทุกบ้าน จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหากใช้สินค้าไม่ได้มาตรฐาน เช่น การใช้เต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากเสียบเข้ากับเต้ารับแล้วมีอาการหลวมหรือไม่แน่น จะทำให้เกิดประกายไฟและเกิดความร้อนสะสมขึ้นได้ เป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และยังเป็นการยกระดับคุณภาพของเต้าเสียบและเต้ารับให้มีคุณภาพสูงขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์การทดสอบที่ สมอ.จะออกประกาศให้ผู้ผลิตผู้นำเข้า ต้องปฏิบัติตาม มอก.ดังกล่าว คือ เต้ารับ เต้าเสียบ ต้องมีรูเสียบและรับที่สมดุลกัน ไม่แน่น ไม่หลวมเกินไป ต้องมีฉนวนกันไฟฟ้าที่โคนขาเต้าเสียบ, พลาสติกที่หุ้มเต้าเสียบ เต้ารับ ต้องได้มาตรฐานทนไฟไหม้ และ ขั้นตอนหลังจากนี้ ต้องทำประชาพิจารณ์ หากมีผู้คัดค้านต้องนำประเด็นที่คัดค้านมาพิจารณา แต่หากไม่มีผู้คัดค้าน ขั้นตอนต่อไปจะยกร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอเข้า ครม.และเสนอตามขั้นตอน ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ หากประกาศ มอก.ในเรื่องนี้มีผลบังคับตามกฎหมาย ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำและผู้นำเข้า ต้องผลิตและนำเข้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคควรศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานและข้อควรระวังโดยละเอียด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการใช้งานเต้าเสียบและเต้ารับที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรปฏิบัติง่ายๆ คือ ไม่ควรเสียบเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟมากๆ พร้อมกันหลายเครื่อง เพื่อลดโอกาสการเกิดความร้อนสะสมที่เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้

“หากจำเป็นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายเครื่อง ควรมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินหรือที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ ซึ่งมีหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป ติดตั้งในระบบไฟฟ้าของที่อยู่อาศัยด้วย และที่อยู่อาศัยต้องมีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว” เลขาฯ สมอ. ระบุ

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง