2
shared

เลือกตั้ง 2562: ผู้ตรวจการแผ่นดินตีตก 'โมฆะเลือกตั้ง'

26 เมษายน 2562 16:26 407
เลือกตั้ง 2562: ผู้ตรวจการแผ่นดินตีตก 'โมฆะเลือกตั้ง'

เลือกตั้ง 2562 : ผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกคำร้องเลือกตั้งเป็นโมฆะชี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่-ส่งศาลรธน.วินิจฉัย สูตรคำนวณสัดส่วนสส.วันนี้ ( 26 เม.ย. 62 )นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผย ผลการประชุมในวันนี้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย สูตรคำนวณสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา91หรือไม่

เนื่องจากเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128เพิ่มเป็น8อนุมาตราตั้งแต่(4)(6)และ(7)เป็นการบัญญัติเพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่มากกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา91กำหนดทำให้ผลการคำนวณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา91 ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญเท่านั้น ดังนั้นประเด็นนี้จึงมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ส่วนคำร้องที่ของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่ขอให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม เป็นโมฆะหรือไม่นั้นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่า เนื่องจากรายงานตัวเลขนับคะแนนเลือกตั้งกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ยังมีตัวเลขที่ต่างกัน 9 ใบ จึงทำให้เกิดความสงสัยว่าผลการเลือกตั้งแต่ละหน่วยไม่ตรงกัน รวมไปถึงการไม่นำบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนิวซีแลนด์มานับรวมและการนำบุคคลต่างด้าวมาคำนวณสัดส่วนส.ส.ต่อประชากร ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการของกกต.ยังไม่มีเหตุหรือปัญหาที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้จึงมีมติยุติสอบเรื่องดังกล่าว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง