2
shared

ปชช.เชื่อศก.กระเตื้องหลังมีรัฐบาลใหม่

30 เมษายน 2562 09:18 103
ปชช.เชื่อศก.กระเตื้องหลังมีรัฐบาลใหม่

ธนาคารออมสินเผยประชาชนกลุ่มฐานรากเชื่อมั่นอีก 6 เดือนข้างหน้า คาดรัฐบาลใหม่ช่วยทำให้เศรษฐกิจกระเตื้อง

วันนี้ (30เม.ย.62) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทพบอัชนีอยู่ที่ระดับ 46.1 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ระดับ 45.9 เนื่องจากประชาชนฐานรากมีความรู้สึกเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น จากการปรับขึ้นเงินเดือนของผู้ที่มีรายได้ประจำในช่วงต้นปี และราคาสินค้าเกษตรบางรายการเริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่วนความเชื่อมั่นในอนาคต 6 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 51.5 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าและเป็นการปรับตัวเหนือระดับ 50.0 เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากประชาชนฐานรากมีความคาดหวังด้านเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งว่ารัฐบาลใหม่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ เทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า ด้านความสามารถในการชำระหนี้ การหารายได้ และโอกาสในการหางานทำปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนการจับจ่ายใช้สอย การออม และภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลดลงเล็กน้อย ซึ่งศูนย์วิจัยฯ มองว่าประชาชนฐานรากมีความระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ คาดการณ์ว่าในไตรมาสหน้าดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากจะปรับตัวลดลงตามฤดูกาล เนื่องจากประชาชนมีภาระในการใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงเปิดเทอม และภาคการเกษตรเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตสำคัญออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับการเมืองในประเทศยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น จึงควรมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง