6
shared

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงประกอบพิธีสละราชสมบัติ

30 เมษายน 2562 19:12 656
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงประกอบพิธีสละราชสมบัติ

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงประกอบพิธีสละราชสมบัติ ณ พระราชวังหลวงในกรุงโตเกียว

วันนี้ ( 30 เม.ย. 62 ) สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตของญี่ปุ่นทรงประกาศสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ เพื่อส่งมอบราชบัลลังก์ต่อให้มกุฏราชกุมารนารุฮิโต ที่จะเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ในวันพรุ่งนี้

พระราชพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นดำเนินอย่างรวบรัดและเรียบง่ายใช้เวลาเพียง 10 นาที โดยมีพระราชพิธีทางศาสนาในช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่น ภายในพระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงฉลองพระองค์ตามแบบโบราณราชประเพณี ทรงประกอบพิธีรายงานต่อบรรพบุรุษ และเทพเจ้าเรื่องการสละราชสมบัติ ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุคยุคเฮเซที่ยาวนานมา 3 ทศวรรษ ก่อนที่มกุฏราชกุมารนารุฮิโตะ พระราชโอรสพระองค์โต ซึ่งมีพระชนมายุ 59 พรรษาจะเสด็จขึ้นครองราชย์

ส่วนพระราชพิธีสละราชสมบัติ เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 17.00 น.วันนี้ตามเวลาญี่ปุ่น ตรงกับเวลา 15.00 น.วันนี้ตามเวลาในไทย ภายในพระที่นั่งต้นสนในพระราชวังอิมพีเรียล โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตทรงคืนพระราชลัญจกร ตราแผ่นดินและเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพระฉาย พระขรรค์และอัญมณีแก่เจ้าพนักงาน จากนั้นนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เป็นตัวแทนพสกนิกรถวายคำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ซึ่งพระองค์และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะเสด็จไปปลอบขวัญประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งเพื่อทรงให้กำลังใจและความหวังแก่ประชาชน


หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตทรงพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ผู้ที่อยู่ในห้องประมาณ 300 คน รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส และคณะเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น ว่าทรงใช้เวลาตลอดรัชสมัย 30 ปีปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความให้เกียรติและรักประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นพรอันประเสริฐ พระองค์ขอขอบใจจากใจจริงไปยังพสกนิกรชาวญี่ปุ่นที่ยอมรับพระองค์ในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศและให้การสนับสนุนด้วยดี ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในฐานะประมุขของญี่ปุ่น

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมพรรษา 85 พรรษา จะยังทรงดำรงตำแหน่งไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ ปิดฉากรัชสมัยเฮเซที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2532 จากนั้น รัชสมัยเรวะ ซึ่งหมายถึงความสงบสุข ความเป็นระเบียบ ความสามัคคีและความปรองดองอันดีงาม จะเริ่มเมื่อนาฬิกาของญี่ปุ่นเข้าสู่วันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งจะเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง

โดยเจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น พระชนมายุ 59 พรรษา จะเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ 3 ชิ้น ในพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ที่จะจัดขึ้นในเวลา 10.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 1 พฤษภาคม พร้อมทั้งจะพระราชทานกระแสพระราชดำรัสครั้งแรกอย่างเป็นทางการในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิ ขณะที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ โดยในช่วงนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้เป็นวันหยุดยาว 10 วันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสอันเป็นมงคลครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ การสละราชสมบัติสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต ถือเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นในรอบ 200 ปี ที่เป็นการสละราชสมบัติในขณะที่สมเด็จพระจักรพรรดิยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ซึ่งมีพระชนมายุ 85 พรรษา ทรงมีพระราชดำริที่จะทรงสละราชสมบัติมาตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว เนื่องจากทรงมีพระชนมายุมากขึ้น จึงไม่สะดวกต่อการปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลังจากที่ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 55 พรรษา ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องบัญญัติกฎหมายขึ้นมา เพื่อเปิดทางให้พระองค์ได้ทรงสละราชสมบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ มาตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้การสละราชสมบัติดำเนินไปอย่างราบรื่น

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง