7
shared

จักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ใหม่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ

1 พฤษภาคม 2562 10:33 1770
จักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ใหม่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ

สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ของญี่ปุ่น ทรงมีปฐมบรมราชโองการ จะทรงเจริญรอยตามแบบอย่างของสมเด็จพระราชบิดา

วันนี้ (1 พ.ค.62) มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ พระชนมายุ 59 พรรษา ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติอย่างเป็นทางการ ในวันนี้ 1 พฤษภาคม และเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ของญี่ปุ่น พระองค์ที่ 126 พร้อมกับการเริ่มรัชสมัยใหม่ “เรวะ”


จากนั้น ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการเพียงสั้นๆ ต่อแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพระราชพิธีราชาภิเษกในวันนี้ ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ฝ่ายรัฐสภาและฝ่ายตุลาการ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล โดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ไปถึงพสกนิกรชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศด้วย 


โดยเวลาประมาณ 11.10 น. ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเวลา 9.10 น. ตามเวลาในบ้านเรา สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ โดยทรงสาบานว่า "จะทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ทรงเป็นสัญลักษณ์ของชาติ และศูนย์รวมจิตใจและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน ดังที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และจะทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรเสมอ อันเป็นการดำเนินรอยตามแบบอย่างของสมเด็จพระราชบิดา ทรงปรารถนาให้เกิดความผาสุกต่อพสกนิกรชาวญี่ปุ่น และให้เกิดความเจริญมั่งคั่งต่อประเทศชาติ และเกิดสันติสุขต่อโลก"


วันนี้ 1 พฤษภาคม ยังเป็นวันเริ่มรัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่น มีชื่อเรียกว่า “เรวะ” ต่อจาก รัชสมัย “เฮเซ” ของอดีตสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับ 4 ทุ่มที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเรา หลังจากที่อดีตสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ได้ทรงสละราชสมบัติไปเมื่อวานนี้ 30 เมษายน


ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่น กราบบังคมทูลถวายพระพรแด่สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ และแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มปีติ ในการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์ในวันนี้ และเชื่อว่าในรัชสมัยของพระองค์ อนาคตของญี่ปุ่นจะสดใส และเต็มไปด้วยสันติภาพและความหวัง ยังความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศชาติ 


ก่อนหน้าที่จะทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ได้มีพระราชพิธีราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์ของมกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ โดยพระราชพิธีเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 15 นาทีวันนี้ (พุธ) ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับ 8 นาฬิกา 15 นาทีวันนี้ตามเวลาในบ้านเรา ที่ "พระที่นั่งต้นสน" ในเขตพระราชฐานพระราชวังอิมพีเรียล ในกรุงโตเกียว โดยมีการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 3 สิ่ง (Kenji-to-Shokei-no-gi) อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นจักรพรรดิ คือพระฉายสำริด พระแสงดาบ และลูกปัดหยกรูปทรงคล้ายหยดน้ำ ตามตำนานกล่าวว่าสุริยเทวี ผู้เป็นต้นตระกูลของจักรพรรดิ ได้มอบให้แก่หลาน และหลานผู้นี้เป็นทวดของจักรพรรดิองค์แรกแห่งญี่ปุ่น และจักรพรรดิญี่ปุ่นทุกพระองค์ ล้วนแต่ได้รับถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้ง 3 สิ่งนี้ สืบทอดต่อกันมา นอกจากนี้ มีการถวายพระราชลัญจกรด้วย 


จากนั้น สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่เสด็จออกมหาสมาคมยามเช้า (Sokui-go choken no gi) โดยมีคณะตัวแทนเข้าเฝ้าฯ ทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ และได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการข้างต้น


สำหรับพระราชประวัติโดยย่อของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโต ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 126 ของราชวงศ์ญี่ปุ่น ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลอย่างต่อเนื่องกันมาเกือบ 3,000 ปี ทรงสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และทรงได้รับการสถาปนาเป็นมกุฏราชกุมารเมื่อมีพระชนมายุ 28 พรรษา

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง