2
shared

นายกฯ ย้ำ รบ.ให้ความสำคัญแรงงาน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต

1 พฤษภาคม 2562 14:29 226
นายกฯ ย้ำ รบ.ให้ความสำคัญแรงงาน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต

นายกรัฐมนตรี ส่งสารวันแรงงาน ย้ำตระหนักความสำคัญ พัฒนาแรงงานในสาขาต่างๆ รองรับตลาดแรงงานโลก พร้อมรับ 10 ข้อเรียกร้องจากแรงงาน


วันนี้ (1 พ.ค.62) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งสาร เนื่องใน “วันแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ใจความระบุว่า เนื่องใน “วันแรงงานแห่งชาติ” วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของแรงงาน และมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งในประเทศและอยู่ต่างประเทศอย่างเท่าเทียม รวมทั้งการกลไกการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาสอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้แก่แรงงานในตลาดแรงงาน และแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับตลาดแรงงานทั่วโลก และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานให้ดียิ่งขึ้น

 

ในปีที่ผ่านมา ขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน และแรงงานที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งผลให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจัดลำดับสถานะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้น มาอยู่ในระดับ Tier 2 ในปี พ.ศ. 2561 และได้รับการปลดสถานะใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมายจากสหภาพยุโรปได้สำเร็จ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ขณะที่ วันนี้ นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ พร้อมรับ10 ข้อเรียกร้องจากแรงงาน ที่อาคารกีฬาเวส 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง


สำหรับ 10 ข้อเรียกร้อง จากตัวแทนผู้ใช้แรงงาน อาทิ ให้รัฐบาลนำร่อง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่อยู่ในชั้น พิจารณาของ สนช. มีบำนาญให้ลูกจ้าง ปฎิรูประบบประกันสังคม สิทธิประโยชน์ลูกจ้างในการลาออก เป็นต้น

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง