5
shared

จับตา! กกต.เตรียมประกาศรับรองผลเลือกตั้ง 7-8พ.ค.นี้

2 พฤษภาคม 2562 10:05 183
กกต.เตรียมประกาศรับรองผลเลือกตั้งส.ส. 7-8 พ.ค.นี้ คาดใช้สูตรกรธ.คำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์วันนี้ (2พ.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ และประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ในวันที่ 8 พ.ค.นี้ ก่อนวันสุดท้ายของกรอบระยะ 150 วัน ที่กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา 268

ทั้งนี้ กกต.ไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ทั้ง 2 แบบพร้อมกันได้ เนื่องจากพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 127 กำหนดให้กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนแล้วจึงดำเนินการคิดคำนวณ จัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามมาตรา 129 ก่อนที่จะประกาศรับรอง


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง