1
shared

‘บิ๊กตู่’ กำชับเร่งพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

2 พฤษภาคม 2562 09:10 34
นายกฯกำชับเร่งพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต้ พร้อมชื่นชมความร่วมมือทุกภาคส่วน

วันนี้ (2พ.ค.62) พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหนึ่งในแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมชื่นชมความพยายามในการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น

นายกฯ พอใจการทำงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 ซึ่งได้ทำหน้าที่ประสาน นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และดำเนินมาตรการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์มากมาย เช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐโครงการยกระดับการใช้ภาษาไทยโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาโครงการ 1 ครูอาสากศน.ต่อ สถานศึกษาปอเนาะหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้นการจัดการ อาชีวศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของ กศน. ซึ่งได้รับความชื่นชมจากองค์การยูเนสโก เป็นต้นนายกฯ ย้ำให้ทุกภาคส่วนน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จแก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 3) มีงานทำมีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดีอีกด้วย


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง