5
shared

ศาลรธน.รับตีความสูตรคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

2 พฤษภาคม 2562 14:42 940
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับวินิจฉัยสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ นัดพิจารณาลงมติ ‪8 พ.ค.‬นี้

วันนี้ (2พ.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่ โดยเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 (1) และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 7 (1) ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

 ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่จำเป็นต้องไต่ส่วนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 วรรคหนึ่ง แต่เพื่อประกอบการพิจารณาจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 วรรคสาม ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และให้เลขาธิการวุฒิสภา จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่นต่อศาลภายในวันที่ ‪7 พ‬ฤษภาคม โดยได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ‪ในวันที่ 8 พ.ค. 25‬62 ‪เวลา‬ ‪09.30‬ ‪น.‬
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง