2
shared

ตัดสิทธิ์! 11ผู้สมัครสส.7พรรคการเมือง ขาดคุณสมบัติ tag4

25 สิงหาคม 2562 16:05 2089
กกต.มีมติสั่งไม่ให้ 11 ผู้สมัครส.ส. จาก 7 พรรคการเมืองเป็นผู้สมัครส.ส. เหตุขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม

วันนี้ (2พ.ค.62) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งให้ผู้สมัครเลือกตั้งส.ส. จำนวน 8 ราย ไม่เป็นผู้สมัคร ส.ส. ประกอบด้วย นายสุทัศน์ สัตย์แสง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังปวงชนไทย เขต 4 จังหวัดสุรินทร์ นายอธิป แท่นรัตนกุล ผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังไทยรักไทย เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  นายวัฒนา เทพน้ำทิพย์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังไทยรักไทย เขต 1 จังหวัดนนทบุรี นางสาวพรสุปรีฐ์ บุปผานนทพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังไทยรักไทย เขต 6 จังหวัดนนทบุรี  นายสงพงษ์ รัตนัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังไทยรักไทย เขต 8 จังหวัดขอนแก่น นายธนัท วัฒนะสิริโชค ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธรรมไทย เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา  นายวัชระ วัชระกวีศิลป์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังชาติไทย เขต 4 จังหวัดร้อยเอ็ด และนายเคน วิเศษสุนทร ผู้สมัคร ส.ส. พรรครวมใจไทย เขต 1 จังหวัดหนองคาย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ เพราะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่า 1 พรรคการเมืองจึ งเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามจึงเป็นเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกพรรคการเมืองที่ซ้ำซ้อนจึงส่งผลให้ขาดคุณสมบัติรวมสมัครรับเลือกตั้งและไม่ให้นำคะแนนของผู้สมัครดังกล่าวไปคำนวนอัตราส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

นอกจากนั้น ยังมีมติไม่ให้ นายบุญชู แก้วกระจ่าง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังชาติไทย เขต 4 จังหวัดราชบุรี เป็นผู้สมัคร ส.ส. เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เพราะสังกัดพรรคการเมืองไม่ครบ 90 วัน เช่นเดียวกับ นายณัฑฐภณ ฉิมอินทร์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ที่ กกต. มีมติไม่ให้เป็นผู้สมัคร ส.ส. เนื่องจากเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส่งผลให้เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.

ขณะเดียวกัน ยังมีมติไม่ให้นายสำเร็จ วงศ์ศักดา ผู้สมัคร ส.ส.พรรคชาติพัฒนา เขต 13 จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้สมัคร ส.ส. เนื่องจากเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม จึงไม่ให้นำคะแนนผู้ที่ถูกสั่งไม่ให้เป็นผู้สมัครส.ส. ไปคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง