0
shared

เส้นทางรับเสด็จ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

25 กันยายน 2562 14:26 0
ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประชาชนสามารถเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10 เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค


ประชาชนชาวไทยรอคอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน พยุหยาตราทางสถลมารคไปยัง วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562


พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง เลขานุการกองอำนวยการร่วมพระราชพิธี ระบุว่าได้จัดให้มีรถรับส่งประชาชนจากจุดจอดรถ มายัง 7 จุดคัดกรองรอบนอก เพื่อการอำนวยความสะดวก โดยประชาชนที่มาถึงสามารถรับประทานอาหาร และรับการตรวจความพร้อมของร่างกาย ก่อนผ่านเข้าจุดคัดกรอง ซึ่งจะเปิดในเวลา 12.00 น. โดยขอความร่วมมือประชาชนไม่เข้าจับจองพื้นที่ล่วงหน้า


ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตนในการตรวจคัดกรองเข้าพื้นที่ ตรวจสัมภาระ และรับสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ โดยต้องแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม แนะนำให้พกเพียงยารักษาโรคประจำตัว เนื่องจากภายในพื้นที่ยังมีแก้มลิงอีก 23 จุดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีหมวกแจกให้ที่จุดคัดกรอง

ส่วนในวันที่ 4 พฤษภาคม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสรงน้ำมุรธาภิเษก ทรงรับถวายน้ำอภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลภายในพระบรมมหาราชวัง โดยประชาชนสามารถร่วมรับเสด็จอยู่ด้านนอก เจ้าหน้าที่จะเปิดจุดคัดกรอง 5 จุด ในเวลา 07.00 น.


และในวันที่ 6 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ประชาชนสามารถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในพื้นที่ บริเวณด้านหน้าสวนสราญรมย์ ถนนสนามไชย โดยเข้าในพื้นที่ผ่านจุดคัดกรอง 7 จุด ที่เปิดในเวลา 12 .00 น. นอกจากนี้ยังสามารถร่วมรับชมการบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ รวมถึงการแสดงดนตรีและการแสดงทางวัฒนธรรม ภายในท้องสนามหลวงได้ในช่วงค่ำ