2
shared

จ.ระยอง - อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 68 รูป

3 พฤษภาคม 2562 09:45 166
ผวจ.ระยองเป็นประธานงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงร.10 พสกนิกรพร้อมใจแสดงความจงรักภักดี


ที่ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ.เมือง.ระยองนายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติผวจ.ระยองเป็นประธานเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่จำนวน68 คนโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 ระยะเวลา15 วัน เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรส่งเสริมให้วัดหน่วยงานราชการและประชาชนได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่4 - 6 พฤษภาคม2562 โดยการบำเพ็ญความดีปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องได้ช่วยกันส่งเสริมสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง