4
shared

อ.จอมทอง เจอแล้งหนัก! ทำลำไยเฉาตาย

3 พฤษภาคม 2562 10:42 653
อ.จอมทอง เจอแล้งหนัก!  ทำลำไยเฉาตาย

พื้นที่อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ประสบภัยแล้ง ล่าสุด ต้นลำไยแห้งเฉาตายแล้ว เกษตรจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ร่วมวางแผนการใช้น้ำ

วันที่ 3 พ.ค.62 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่หมู่ 3 ตำบลแม่สอย  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไม้ผล ในช่วงฤดูแล้ง โดยในพื้นที่อำเภอจอมทอง ถือเป็นแหล่งปลูกลำไยมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 57,000 ไร่ เกษตรกร อยู่นอกเขตชลประทาน 
โดยที่สวนของประธานแปลงใหญ่ อำเภอจอมทอง นายสุธรรม อ๊อดต่อกัน ปลูกลำไยในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลแม่สอย การใช้น้ำหลักจากแม่น้ำปิง โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย รับผิดชอบส่งน้ำใน 3 ตำบล คือ ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ ตำบลบ้านสบเตี๊ย 50,000 กว่าไร่ ทำให้ต้องมีการจัดสรรน้ำจากโครงการ พร้อมทั้งเกิดการทิ้งช่วงนานของฝน ทำให้เกษตรบางส่วนได้รับผลกระทบ 

ทำให้ต้นลำไย ขาดน้ำใบเฉาแห้ง ลูกที่ติดผลสลัดร่วง โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมวางแผนการผลิต วางแผนการใช้น้ำ โดยให้เกษตรกรรักษาต้น รักษาความชุ่มชื้น ตัดแต่งกิ่ง เลี่ยงการทำลำไยนอกฤดูในช่วงแล้ง โดยเน้นให้เกษตรกรนำเศษไม้เศษวัสดุพูนโคนต้น เพื่อรักษาความชุ่มชื้น พร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง แหล่งน้ำขนาดเล็กหรือบ่อบาดาล น้ำตื้น เพื่อใช้หล่อเลี้ยงน้ำให้ลำต้นเพื่อรักษาต้นให้สามารถผ่านช่วงแล้งนี้ไปได้ 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง