1
shared

เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเพิ่มประประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโรงกลั่นฯ

3 พฤษภาคม 2562 13:03 358
เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเพิ่มประประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโรงกลั่นฯ

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันและต้นทุนที่สูงขึ้น การนำนวัตกรรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้จึงเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ผลิตและองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีให้ความสำคัญ

เทคโนโลยีถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถช่วยเพิ่มมูลค่า และยกระดับการดำเนินงานของฝ่ายผลิตในโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงทำให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างโรงกลั่นน้ำมันรูปแบบใหม่ Dassault Systemes ผู้ให้บริการโซลูชั่นเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาที่ยั่งยืน ขอเสนอแนวทางเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีไปสู่ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกใช้เทคโนโลยีที่ขยายขีดความสามารถโดยไม่ต้องรื้อระบบ

วางรากฐานดิจิทัลให้แก่โรงงานสามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน องค์กรจำเป็นต้องเข้าใจถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในองค์กรอย่างครอบคลุมและเบ็ดเสร็จ 

การเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสายงานผลิต ผู้ผลิตควรเลือกลงทุนกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่รองรับการอัพเกรดสู่เวอร์ชั่นใหม่ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงสุด รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์หรือหน่วยงานภายนอกทั้งที่เป็น แอพพลิเคชั่นสำหรับงานวิศกรรม การจัดตารางการผลิต รวมทั้งงานออกแบบโครงสร้างและโมเดลต่างๆ

แพลตฟอร์มที่ใช่ยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างคนและเครื่องมือดิจิทัล

แพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการเชื่อมข้อมูลเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความสามารถในการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คนและเครื่องมือทำงานร่วมกันได้อย่างลื่นไหล นอกจากนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถด้วยการสื่อสารที่ดีขึ้น เกิดเป็นระบบนิเวศของซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาที่มีความโปร่งใสอย่างเต็มที่ โดยแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เลือกใช้ต้องรองรับการดำเนินงานภายในโรงกลั่นน้ำมัน 

การนำใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแน่นอนว่าช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมาก แต่ยังมีศักยภาพที่ยังไม่ได้ดึงมาใช้ประโยชน์ ซึ่งการทำงานเพียงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุดและใช้แอปพลิเคชันที่ทำงานได้ไม่ครอบคลุม อาจสร้างภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่โรงงานกลั่นน้ำมัน และจากการเริ่มปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจการของอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อตอบรับการมาถึงของเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้ให้เห็นว่า องค์กรที่มองข้ามประเด็นเรื่องการลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัลอาจทำให้ธุรกิจเผชิญความเสี่ยงในระยะยาว 


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง