1
shared

แพทย์รวมตัวร้องแก้ก.ม. เหตุ ปปช.ไล่ ผอ.รพ. ปมการเงิน

3 พฤษภาคม 2562 16:04 585
แพทย์รวมตัวร้องแก้ก.ม. เหตุ ปปช.ไล่ ผอ.รพ. ปมการเงิน

บุคลากรทางการแพทย์เรียกร้องการปรับปรุงกฎหมายให้มีมาตรฐาน หลังเกิดกรณี ปปช. ใช้ความไม่ชำนาญเฉพาะด้านลงโทษไล่ออก ผอ.โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เหตุทำผิดระเบียบการเงิน จนบุคลากรเกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน

วันนี้ (3 พ.ค.62) โครงการ 1 ตำบล 1 แพทย์ไทย ร่วมกับ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันกฎหมายการแพทย์ จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่องการหาทางออกความเป็นธรรมในระบบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) , สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ด้านการทุจริตต่อหน้าที่และงบประมาณแผ่นดิน รวมถึงการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดิน ของ สปสช. และลงโทษวินัยไล่ออกข้าราชการแพทย์ผู้สุจริตและเสียสละเพื่อผู้ป่วย


โดยมีการยกเคสตัวอย่างในทางสาธารณสุข กรณีของคณะกรรมการปปช.ที่ได้มีมติทางวินัยว่าการกระทำของนายแพทย์รายหนึ่งเป็นความผิดวินัยร้ายแรง และได้มีมติลงโทษไล่ออกนายแพทย์รายนี้จากราชการ แม้ว่า นายแพทย์คนดังกล่าว ได้ทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่เนื่องจากมีการทำหลักฐานการเบิกค่าตอบแทนที่ผิดระเบียบ จนทำให้ข้าราชการเกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และเกิดความเกรงกลัว ซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้น การประชุมเสวนาในครั้งนี้จึงเป็นการประชุมเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการแก้ไขกฏหมาย ปปช. สปสช. และ สธ. ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกัน รวมถึงทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน


อ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหาทางออกให้กับผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อหาทางออกทางกฎหมายร่วมกันกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมามีความไม่ชอบธรรมในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ถูกดำเนินคดีจากปปช.ที่ใช้ความไม่ชำนาญเฉพาะทางมาลงโทษ รวมไปถึงการถือกฎหมายคนละฉบับมาลงโทษทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการตรวจสอบ


ขณะที่ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ปัญหาด้านความขัดแย้ง กฎหมายระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสาธารณสุข ถือว่าเป็นเรื่องที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกฎหมายและกฎหมายทางแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และปัจจุบันจะมีแพทย์ที่เรียนกฎหมายแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความเฉพาะเจาะจง ไม่ได้มีการขยายความรู้ไปทางนักกฎหมายเพื่อที่จะเพิ่มความเข้าใจกันระหว่างกฎหมายและสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการเงินการคลังและงบประมาณ ที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควรจะต้องมีการป้องกัน ต้องมีโอกาสเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะมีความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและต่อแผ่นดิน


ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์จึงเรียกร้องให้ มีการพิจารณาประมวลกฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดความเป็นธรรมต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกหน่วยงาน เพื่อที่จะได้ยึดถือกฎหมายเพียงฉบับเดียวในการดำเนินการให้เกิดการยอมรับในอนาคต

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง