3
shared

AI คลื่นลูกใหม่ด้านเทคโนโลยี

3 พฤษภาคม 2562 16:08 344
AI คลื่นลูกใหม่ด้านเทคโนโลยี

ปัจจุบันน่าจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยี AI กันมากขึ้น เพราะมีหลายอุตสาหกรรมที่เริ่มนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้

AI ที่คุ้นหูและเข้าใจกันมาตลอดอาจจะหมายถึงหุ่นยนต์ หรือ กระบวนการอะไรสักอย่างที่มีหุ่นยนต์เป็นตัวนำ แต่ ณ ปัจจุบัน หลายคนน่าจะเคยได้ยิน คำว่า AI กับหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น อย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลย คงหนีไม่พ้น โทรศัพท์มือถือที่เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย

AI คืออะไร 

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence คือ ปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ จากการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และยังสามารถดัดแปลงการประมวลผล ประยุกต์ ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆ

AI ทำอะไรได้บ้าง

AI เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทกับหลากหลายอุตสาหกรรม และคาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างมาก ดังนั้นความสามารถของ AI ล้วนไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ทั้งเรื่องการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ การเข้ามาช่วยเรื่องการลงทุน คิดแทนมนุษย์ในบางเรื่อง ช่วยตัดสินใจ เป็นต้น 

ทำไมภาพจำ AI คือ หุ่นยนต์   

ถ้าใครพอจำได้เมื่อหลายปีก่อน จีนเปิดตัวผู้ประกาศข่าว AI คนแรกของโลก รวมถึง โซเฟีย หุ่นยนต์ AI ตัวแรกของโลกที่ได้รับสิทธิ์เป็นพลเมือง หรือแม้แต่โอกาสที่หุ่นยนต์ AI จะเข้าไปแทนที่แรงงานในบางอุตสาหกรรม ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ภาพจำของใครหลายคนจำว่า AI คือหุ่นยนต์เท่านั้น

แล้ว AI บนโทรศัพท์มือถือล่ะ

น่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับยุคปัจจุบัน เพราะความสามารถของ AI สามารถเข้ามาช่วยพัฒนาสมาร์ตโฟนได้หลากหลายมากมาย โดยสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจน คงหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกล้องถ่ายรูปที่เพิ่มขึ้น ช่วยจับได้ว่ารูปภาพที่กำลังถ่ายนั้นคืออะไร หรือ การสแกนใบหน้า Face ID ที่มีอยู่ใน IPhone รุ่นใหม่ รวมถึง Huawei P30 เป็นต้น 

นอกจากนี้ความสามารถของ AI บนโทรศัพท์มือถือยังมีเรื่อง การนำเข้ามาช่วยจัดการชีวิตประจำวัน , ช่วยค้นหาผ่านคำสั่งเสียง และอื่นๆ อีกมายที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต 

สรุป AI นับเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคตอีกมากมาย เพราะว่าในปัจจุบันเริ่มเห็นเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า AI เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในหลายๆ ด้าน และหลายอุตสาหกรรมก็เริ่มใช้ AI ในการประกอบธุรกิจ 


Credit Pic :  Gerd Altmann จาก Pixabay 


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง