3
shared

ดับเบิ้ลทีส่งจอ3มิติฮาโลแกรมบุกตลาดโฆษณาไทย

27 พฤษภาคม 2562 19:35 508
บ.ดับเบิ้ลทีลงนามในสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจําหน่าย-ให้เช่า จอฮาโลแกรมระบบ 3 มิติสุดล้ำ 'HYPERVSN' ในไทย   

บริษัท ดับเบิ้ล ที สมาร์ทเทค จํากัด โดยคุณสพโชค ไชยะเพ็ชรรัตน์ คุณหทัยรัตน์ ฐิตยวานิชย์ และคุณกฤษฎา ธน ตระกูลวงศ์ ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจําหน่ายรายเดียวในประเทศไทย ของจอฮาโลแกรมระบบ 3 มิติ ภายใต้แบรนด์ “HYPERVSN” กับบริษัท KINO‐MO จํากัด จากประเทศอังกฤษ


ทางบริษัท KINO‐MO ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์จอฮาโลแกรม ระบบ 3 มิติ รายแรกและรายเดียวในโลก โดยมีการจัดจําหน่ายไปแล้วทั่วโลก โดยมีนวัตกรรมเทคโนโล ยี่ที่ลํ้าหน้าทั้งในส่วนระบบการทํางานของอุปกรณ์  โปรแกรมในการบริหารและจัดการการทํางานของหน้าจอ แอพพลิเคชั่นมือ ถือที่ใช้งานง่ายในการควบคุมการทํางาน และ 3D Digital Content Lab   


โดยบริษัท ดับเบิ้ล ที สมาร์ทเทค เชื่อว่า จอฮาโลแกรมระบบ 3 มิติ ของ HyperVSN นี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคต ของวงการโฆษณาOffline, Digital Signage และสื่อต่างๆ รวมทั้งยังสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้สัญจรไปมาได้เป็นอย่างดี

ทําให้ผู้ผลิตสื่อหรือเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะมี สินค้าลอกเลียนแบบเกิดขึ้นมากมาย แต่ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี่ของทาง HyperVSN  มีรูปแบบที่ชัดเจน และมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ทําให้บริษัทอื่นๆไม่สามารถทําลอกเลียนแบบได้ง่าย ทําให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสินค้าลอกเลียนแบบ อย่างชัดเจน    
ทั้งนี้ บริษัท ดับเบิ้ลที สมาร์ทเทค จํากัด บริษัท ดับเบิ้ล ที สมาร์ทเทค จํากัด มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการนําระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี่ทีทันสมัย มาเพื่อมาใช้ ประยุกต์และส่งเสริมในการทําธุรกิจ และสร้างความสะดวกในการใช้ชีวิตประวันจําของคนไทย   โดยปัจจุบันทางบริษัทฯได้มี การนําเช้าและจัดจําหน่ายสินค้าในหมวดอื่นๆ ด้วยเช่น Interactive Digital Signage ที่มีระบบ AI ในการวิเคราะห์ความ ต้องการของลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน, อุปกรณ์ Smart Home ที่สามารถสั่งงานผ่านมือถือระบบ 4G รวมทั้งมีแอพพลิคเคชั่นที่ สะดวกและใช้งานง่าย,  Smart  Mini  Project ที่ความละเอียดระดับ 4K ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถใช้ได้ในการทํางานหรือเพื่อความบันเทิงได้ อีกทั้งยังมีการให้บริการในการสร้างเนื้อหาสื่อระบบ 3 มิติ (3D  Animation Content) เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาในรูปแบบที่สามารถกระตุ้นความสนใจให้ผู้รับชมทั่วไปได้มีประสิทธิภาพ มากกว่าเนื้อหาสื่อเดิมเดิม  

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง